Branco Multidiensten B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4.724,26
Bestede uren curator c.s.:12,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M. Helmstrijd (
KvK-nr: 65846001
Vestigingsadres: Rozengracht 103 1506SE Zaandam
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/215
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-12-2018Voortgangsverslag
30-11-2018Financieel verslag
31-08-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201815.nho.18.215.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: