Bouw- en Aannemingsbedrijf Ricabo B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:26,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 35026218
Vestigingsadres: De Busken 13 1566XE Assendelft
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/231
Curator/bewindvoerder: de heer mr. G.F.H. Velthuizen vordering?
Kantoor: Velthuizen Advocatuur
Adres: Ankersmidplein 2 1506CK ZAANDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-03-2019Voortgangsverslag
21-03-2019Financieel verslag
18-12-2018Voortgangsverslag
18-12-2018Financieel verslag
20-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201815.nho.18.231.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: