Borgvast B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:12,30
Faillissementsschuld:€ 0,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 30250351
Vestigingsadres: Traverse 3 3905NL Veenendaal
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Neijt
Insolventienummer: F.16/18/322
Curator/bewindvoerder: de heer mr. W. Ploeg vordering?
Kantoor: Sturkenboom Advocaten
Adres: Postbus 132 3430AC NIEUWEGEIN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-12-2018Voortgangsverslag
05-12-2018Financieel verslag
24-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
26-07-201816.mne.18.322.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: