Boomrooierij Hugo Bosch B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.452,00
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:17,87
Faillissementsschuld:€ 373.243,03
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr P.S. van Zandbergen (
KvK-nr: 59760923
Vestigingsadres: Burgemeester van Panhuyslaan 27 9251KN Burgum
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. R Giltay
Insolventienummer: F.17/18/56
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-12-2018Financieel verslag
18-12-2018Voortgangsverslag
27-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
14-02-201917.nne.18.56.F.1328.2.19Vervanging rechter-commissaris mr. H.J. Idzenga door mr. R Giltay.
18-07-201817.nne.18.56.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: