Boomrooierij Hugo Bosch B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:9,45
Faillissementsschuld:€ 355.333,92
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 59760923
Vestigingsadres: Burgemeester van Panhuyslaan 27 9251KN Burgum
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. H.H. Kielman
Insolventienummer: F.17/18/56
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P.S. van Zandbergen vordering?
Kantoor: Defenz Advocaten
Adres: Postbus 277 9200AG DRACHTEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
27-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201817.nne.18.56.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: