Bobach Kunststoftechniek B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 25.026,58
Aantal werknemers:9
Bestede uren curator c.s.:237,30
Faillissementsschuld:€ 875.583,59
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61619825
Vestigingsadres: De Trompet 1000 1967DA Heemskerk
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/240
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.G. Moeijes vordering?
Kantoor: Tanger Advocaten N.V.
Adres: Velserbeek 1 1981LA VELSEN-ZUID
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
25-01-2019Voortgangsverslag
25-01-2019Financieel verslag
26-09-2018Voortgangsverslag
26-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201815.nho.18.240.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: