Bloem Doze Nienhuis B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.386,09
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:20,58
Faillissementsschuld:€ 25.271,09
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 52832937
Vestigingsadres: Broekermeerstraat 119 2131AR Hoofddorp
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. E Boerwinkel
Insolventienummer: F.05/18/325
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.F.G. Mulders vordering?
Kantoor: Mulders - Bsel advocaten
Adres: Postbus 295 5300AG Zaltbommel
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-03-2019Voortgangsverslag
20-03-2019Financieel verslag
24-12-2018Voortgangsverslag
24-12-2018Financieel verslag
07-09-2018Voortgangsverslag
07-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
20-08-201805.gel.18.325.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: