Bizim Zorg B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 29.103,89
Aantal werknemers:12
Bestede uren curator c.s.:31,04
Faillissementsschuld:€ 278.148,77
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 55624677
Vestigingsadres: Kerkstraat 161 9601AD Hoogezand
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. NA Baarsma
Insolventienummer: F.18/18/167
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.H. Mastenbroek vordering?
Kantoor: Bout Advocaten
Adres: Postbus 7015 9701JA GRONINGEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
19-03-2019Voortgangsverslag
19-03-2019Financieel verslag
17-12-2018Financieel verslag
17-12-2018Voortgangsverslag
18-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201818.nne.18.167.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: