Bistro Het Koetshuis Enschede B.V. (uitspraak faillissement: 29-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:30
Bestede uren curator c.s.:57,70
Faillissementsschuld:€ 98.719,11
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61078727
Vestigingsadres: Hengelosestraat 111 7514AE Enschede
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. AH Margadant
Insolventienummer: F.08/18/278
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.M.J. Severiens vordering?
Kantoor: Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwlte
Adres: Postbus 76 7500AB ENSCHEDE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
02-10-2018Voortgangsverslag
02-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-10-201808.ove.18.278.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. A.E. Zweers door mr. AH Margadant.
30-08-201808.ove.18.278.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 29 augustus 2018

Zoek een insolventie: