Bisner Europe B.V. (uitspraak faillissement: 18-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 13.978,20
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:53,10
Faillissementsschuld:€ 72.984,18
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64895246
Vestigingsadres: Westewagenstraat 60 3011AT Rotterdam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.T. Frima
Insolventienummer: F.10/18/255
Curator/bewindvoerder: de heer mr. G.J. Helmig vordering?
Kantoor: Den Hollander Advocaten B.V.
Adres: Oostelijke Achterweg 82 3241CM Middelharnis
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-01-2019Voortgangsverslag
22-01-2019Financieel verslag
23-10-2018Voortgangsverslag
23-10-2018Financieel verslag
24-07-2018Voortgangsverslag
24-07-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
19-07-201810.rot.18.255.F.1306.1.18Uitspraak faillissement na beindiging surseance op 18 juli 2018

Zoek een insolventie: