BijlesAcademie Nederland B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6.960,60
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:34,60
Faillissementsschuld:€ 6.459,73
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 54255406
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.M. Kruithof
Insolventienummer: F.15/18/205
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E.C.N. Sweep vordering?
Kantoor: Oomen & Sweep Advocaten
Adres: Prinsen Bolwerk 7 2011MA HAARLEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
16-08-2018Voortgangsverslag
16-08-2018Financieel verslag
16-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-07-201815.nho.18.205.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: