BijlesAcademie Nederland B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6.960,60
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:46,60
Faillissementsschuld:€ 96.772,54
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 54255406
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.M. Kruithof
Insolventienummer: F.15/18/205
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E.C.N. Sweep vordering?
Kantoor: Oomen & Sweep Advocaten
Adres: Prinsen Bolwerk 7 2011MA HAARLEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-11-2018Voortgangsverslag
14-11-2018Financieel verslag
16-08-2018Voortgangsverslag
16-08-2018Financieel verslag
16-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-07-201815.nho.18.205.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: