Bar Lou Lou (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.

In dit dossier is sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 126.511,64
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:91,60
Faillissementsschuld:€ 282.931,15
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J. Opstroom (
KvK-nr: 69363366
Vestigingsadres: Bilderdijkstraat 104 - 106 1053KX Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. KM van Hassel
Insolventienummer: F.13/18/273
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
19-12-2018Voortgangsverslag
19-09-2018Voortgangsverslag
19-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201813.ams.18.273.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: