Bar Lou Lou (uitspraak faillissement: 21-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 126.511,64
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:59,90
Faillissementsschuld:€ 208.892,73
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J. Opstroom (
KvK-nr: 69363366
Vestigingsadres: Bilderdijkstraat 104 - 106 1053KX Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. KM van Hassel
Insolventienummer: F.13/18/273
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
19-09-2018Voortgangsverslag
19-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201813.ams.18.273.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: