Banyu Biru Holland B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:10,42
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 24255740
Vestigingsadres: Wolfend 21 2661DS Bergschenhoek
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WJ Roos-van Toor
Insolventienummer: F.10/18/273
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.G. Plet vordering?
Kantoor: Van Rijsbergen Plet Advocaten
Adres: Theemsweg 7 3201LT Spijkenisse
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
30-11-2018Voortgangsverslag
30-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201810.rot.18.273.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: