Bakkerij Kengen Verbeek B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 102.693,91
Aantal werknemers:45
Bestede uren curator c.s.:135,10
Faillissementsschuld:€ 297.427,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr R. Lemmens (
KvK-nr: 14095163
Vestigingsadres: Akerstraat 64 6411HC Heerlen
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/193
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
16-10-2018Voortgangsverslag
16-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201803.lim.18.193.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: