Bakkerij Kengen Verbeek B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 116.218,29
Aantal werknemers:45
Bestede uren curator c.s.:258,40
Faillissementsschuld:€ 386.767,48
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr R. Lemmens (
KvK-nr: 14095163
Vestigingsadres: Akerstraat 64 6411HC Heerlen
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/193
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-03-2019Voortgangsverslag
05-03-2019Financieel verslag
16-10-2018Voortgangsverslag
16-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201803.lim.18.193.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: