BSK Personeel B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 31,52
Boedelsaldo:€ 31,52
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:10,80
Faillissementsschuld:€ 335.907,82
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 65805003
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/306
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. C.H. Strijkert vordering?
Kantoor: OMVR Advocaten + Notariaat
Adres: Postbus 87 3840AB HARDERWIJK
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-12-2018Voortgangsverslag
03-12-2018Financieel verslag
30-08-2018Voortgangsverslag
30-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201805.gel.18.306.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: