BPR Realisatie B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 24.211,62
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:225,06
Faillissementsschuld:€ 916.490,62
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 18083646
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/219
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S.M.P. Jacobs vordering?
Kantoor: Van Ewijk Advocaten Mediators
Adres: Grotestraat 146 5141HC WAALWIJK
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
02-01-2019Financieel verslag
02-01-2019Voortgangsverslag
02-01-2019Financieel verslag
25-09-2018Voortgangsverslag
25-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201802.zwb.18.219.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: