BPR Realisatie B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:143,36
Faillissementsschuld:€ 882.022,90
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 18083646
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/219
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S.M.P. Jacobs vordering?
Kantoor: Van Ewijk Advocaten Mediators
Adres: Grotestraat 146 5141HC WAALWIJK
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
25-09-2018Voortgangsverslag
25-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201802.zwb.18.219.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: