B.A.S. Vastgoed Nederland B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:7,70
Faillissementsschuld:€ 9.338,06
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 24458129
Vestigingsadres: Dordtselaan 65 3081BG Rotterdam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. C de Jong
Insolventienummer: F.10/18/238
Curator/bewindvoerder: de heer mr. V. van den Bos vordering?
Kantoor: DVAN advocatuur & notariaat
Adres: Postbus 23424 3001KK ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-02-2019Voortgangsverslag
07-11-2018Voortgangsverslag
07-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201810.rot.18.238.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: