Autosport Business & Events B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:19,90
Faillissementsschuld:€ 60.835,34
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 67936121
Vestigingsadres: Burgemeester van Alphenstraat 108 2041KP Zandvoort
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/233
Curator/bewindvoerder: de heer mr. K.J. Willemse vordering?
Kantoor: Willemse & Van Poorten
Adres: Postbus 3045 2001DA HAARLEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-01-2019Voortgangsverslag
01-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201815.nho.18.233.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: