Auto-Nu B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.287,85
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:137,95
Faillissementsschuld:€ 185.074,18
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 57179565
Vestigingsadres: Het Rif 1 8321DS Urk
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Hofman
Insolventienummer: F.16/18/324
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. K.C.S. Meekes vordering?
Kantoor: De Advocaten van Van Riet B.V.
Adres: Postbus 85207 3508AE UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
23-11-2018Voortgangsverslag
23-11-2018Financieel verslag
23-08-2018Voortgangsverslag
23-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201816.mne.18.324.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: