Auto Corner Rosmalen B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:43,20
Faillissementsschuld:€ 38.778,73
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 17169415
Vestigingsadres: Prinsenkampsweg 7 7605CT Almelo
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers
Insolventienummer: F.08/18/259
Curator/bewindvoerder: de heer mr. F.J. Bleker vordering?
Kantoor: Daniels Huisman Advocaten
Adres: Postbus 31 7600AA Almelo
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-11-2018Voortgangsverslag
13-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
10-08-201808.ove.18.259.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 7 augustus 2018

Zoek een insolventie: