Astol B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 2.351,41
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:83,30
Faillissementsschuld:€ 228.090,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 02327876
Vestigingsadres: Osloweg 132 9723BX Groningen
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. NA Baarsma
Insolventienummer: F.18/18/125
Curator/bewindvoerder: de heer mr. Y.H. Talstra vordering?
Kantoor: Trip Advocaten & Notarissen
Adres: Postbus 300 9400AH ASSEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-12-2018Voortgangsverslag
04-12-2018Financieel verslag
22-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201818.nne.18.125.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: