Assurantiekantoor H. Post B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:14,70
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 32030195
Vestigingsadres: Kamerlingh Onnesweg 228 1223JP Hilversum
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Hofman
Insolventienummer: F.16/18/349
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. K. van de Peppel vordering?
Kantoor: Sturkenboom Advocaten
Adres: Postbus 132 3430AC NIEUWEGEIN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
09-01-2019Voortgangsverslag
18-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
13-11-201816.mne.18.349.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. Schoevaars door mr. Hofman.
08-08-201816.mne.18.349.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: