Asbestverwijdering Drechtsteden B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet. In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:13,42
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr A-J. van der Duijn Schouten (
KvK-nr: 62870947
Vestigingsadres: Pascalstraat 24 3316GR Dordrecht
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/235
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
09-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201810.rot.18.235.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: