Arco Bouw en Onderhoud B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6,94
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:25,60
Faillissementsschuld:€ 100.882,33
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 68923503
Vestigingsadres: Jan Stadelaarstraat 2 1241CB Kortenhoef
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Hofman
Insolventienummer: F.16/18/366
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.C.C. Stoov vordering?
Kantoor: Bosselaar & Strengers Advocaten
Adres: Postbus 516 3500AM UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-01-2019Voortgangsverslag
03-01-2019Financieel verslag
21-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
23-08-201816.mne.18.366.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: