Alukozijn B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 46.292,66
Aantal werknemers:13
Bestede uren curator c.s.:330,00
Faillissementsschuld:€ 701.463,88
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 50906615
Vestigingsadres: Gallirsweg 7 5349AT Oss
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. CAM de Bruijn
Insolventienummer: F.01/18/226
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.F.W. van Seumeren vordering?
Kantoor: Van Iersel Luchtman N.V.
Adres: Postbus 44 5201AA 'S-HERTOGENBOSCH
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-02-2019Voortgangsverslag
18-02-2019Financieel verslag
28-09-2018Voortgangsverslag
28-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201801.obr.18.226.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: