Allround Asbestzorg Nederland B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene gegevens:
KvK-nr: 61008834
Vestigingsadres: Lakerveld 115 4128LG Lexmond
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/322
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. G.W.M. Janssen vordering?
Kantoor: Advocatenkantoor mr. G.W.M. Janssen
Adres: Postbus 260 5300AG Zaltbommel
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
31-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201805.gel.18.322.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: