Allround Asbestzorg Nederland B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 12.184,12
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:85,60
Faillissementsschuld:€ 153.540,53
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61008834
Vestigingsadres: Lakerveld 115 4128LG Lexmond
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/322
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. G.W.M. Janssen vordering?
Kantoor: Advocatenkantoor mr. G.W.M. Janssen
Adres: Postbus 260 5300AG Zaltbommel
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-11-2018Voortgangsverslag
22-11-2018Financieel verslag
31-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201805.gel.18.322.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: