All Air B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 5.015,15
Boedelsaldo:€ 4.012,10
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:240,43
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J. van Meerkerk (
KvK-nr: 24114983
Vestigingsadres: Van 't Hoffstraat 33 2991XP Barendrecht
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/249
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
08-02-2019Voortgangsverslag
08-02-2019Financieel verslag
08-11-2018Voortgangsverslag
08-11-2018Financieel verslag
08-08-2018Financieel verslag
08-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201810.rot.18.249.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: