Agro on B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:260,17
Faillissementsschuld:€ 3.883.868,60
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 12064402
Vestigingsadres: Heythuyserweg 4 6085NH Horn
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/154
Curator/bewindvoerder: de heer mr. C.W.M. Slegers vordering?
Kantoor: Aben & Slag Advocaten
Adres: Postbus 270 6000AG WEERT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
12-03-2019Voortgangsverslag
12-03-2019Financieel verslag
06-12-2018Voortgangsverslag
11-09-2018Voortgangsverslag
11-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201803.lim.18.154.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: