AdviSafe Risk Management B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 152.440,35
Aantal werknemers:26
Bestede uren curator c.s.:165,35
Faillissementsschuld:€ 2.066.953,94
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 24313301
Vestigingsadres: Koperslagersweg 23 1786RA Den Helder
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/204
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.H.J. Dunselman vordering?
Kantoor: Schenkeveld Advocaten
Adres: Postbus 172 1800AD ALKMAAR
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
09-11-2018Voortgangsverslag
09-11-2018Financieel verslag
10-08-2018Voortgangsverslag
10-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201815.nho.18.204.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof door mr. K. van Dijk.
11-07-201815.nho.18.204.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: