Accessio Taal en Inburgering B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 16.700,25
Aantal werknemers:23
Bestede uren curator c.s.:88,80
Faillissementsschuld:€ 162.223,86
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 66833191
Vestigingsadres: Bergrand 234 4707AT Roosendaal
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/238
Curator/bewindvoerder: de heer mr. F.F.A. Smetsers vordering?
Kantoor: Van Iersel Luchtman N.V.
Adres: Postbus 4810 4803EV BREDA
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
09-04-2019Financieel verslag
09-04-2019Voortgangsverslag
11-01-2019Voortgangsverslag
11-01-2019Financieel verslag
28-09-2018Voortgangsverslag
28-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201802.zwb.18.238.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: