Aannemingsbedrijf W. van Rooij B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 27.096,87
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:72,54
Faillissementsschuld:€ 325.376,09
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 18132161
Vestigingsadres: Bergstraat 39 5175AC Loon op Zand
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/236
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S.G.A. van der Horst vordering?
Kantoor: MannaertsAppels Advocaten
Adres: Postbus 772 5000AT TILBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-01-2019Voortgangsverslag
14-01-2019Financieel verslag
28-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201802.zwb.18.236.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: