Aannemersbedrijf Van Raak B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 124.698,49
Aantal werknemers:14
Bestede uren curator c.s.:285,42
Faillissementsschuld:€ 1.992.350,54
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 53049365
Vestigingsadres: Den Bulk 3 5126PW Gilze
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/198
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.H.A. van den Wildenberg vordering?
Kantoor: MannaertsAppels Advocaten
Adres: Postbus 772 5000AT TILBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-11-2018Voortgangsverslag
20-11-2018Financieel verslag
29-08-2018Voortgangsverslag
29-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201802.zwb.18.198.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: