ATP-Houtbouw V.O.F. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 302,63
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:14,00
Faillissementsschuld:€ 9.525,34
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 04060148
Vestigingsadres: Zuiderdiep 442 7876BB Valthermond
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. NA Baarsma
Insolventienummer: F.18/18/142
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. H.T. Meijer vordering?
Kantoor: Trip Advocaten & Notarissen
Adres: Postbus 300 9400AH ASSEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
27-12-2018Voortgangsverslag
27-12-2018Financieel verslag
12-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201818.nne.18.142.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: