AR TRAILER REPAIR B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 176,11
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:21,00
Faillissementsschuld:€ 120.696,37
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 69165416
Vestigingsadres: Oudemolensedijk 24 4793TH Fijnaart
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M. Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/224
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S.B.M. Tilman vordering?
Kantoor: MannaertsAppels Advocaten
Adres: Postbus 2269 4800CG Breda
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-03-2019Voortgangsverslag
29-03-2019Financieel verslag
17-12-2018Voortgangsverslag
17-12-2018Financieel verslag
18-09-2018Financieel verslag
18-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
16-08-201802.zwb.18.224.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: