APZ B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 942,40
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:31,27
Faillissementsschuld:€ 311.008,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 52053512
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. R. Cats
Insolventienummer: F.09/18/281
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. A.I. Mekes vordering?
Kantoor: La Gro Advocaten
Adres: Tielweg 10 2803PK GOUDA
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-12-2018Voortgangsverslag
13-12-2018Financieel verslag
13-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201809.dha.18.281.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: