AP Benelux B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 42.234,81
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:42,72
Faillissementsschuld:€ 149.035,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr F.H.M. van Oorschot (
KvK-nr: 59495286
Vestigingsadres: Hogerwerf 16 4704RV Roosendaal
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/200
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-12-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201802.zwb.18.200.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: