AP Benelux B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene gegevens:
KvK-nr: 59495286
Vestigingsadres: Hogerwerf 16 4704RV Roosendaal
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/200
Curator/bewindvoerder: de heer mr. F.H.M. van Oorschot vordering?
Kantoor: Van Oorschot . De Jongh . Vermunt Advocaten
Adres: Postbus 1393 4700BJ Roosendaal
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201802.zwb.18.200.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: