AMBUTRANS GmbH (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 5.543,91
Aantal werknemers:10
Bestede uren curator c.s.:314,69
Faillissementsschuld:€ 535.566,21
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 00076948
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/326
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E.H. Steentjes vordering?
Kantoor: SteentjesWoltersMulder Advocaten
Adres: Postbus 24 7130AA LICHTENVOORDE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-03-2019Voortgangsverslag
21-03-2019Financieel verslag
20-12-2018Voortgangsverslag
20-12-2018Financieel verslag
18-09-2018Voortgangsverslag
18-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201805.gel.18.326.F.1323.1.18Rectificatie: betreft F.05/18/326: Let op AMBUTRANS GmbH is in Duitsland ingeschreven en niet bij de Kamer van Koophandel. Hieronder staan de juiste gegevens: AMBUTRANS GmbH, ingeschreven bij het Handelregister B des Amtsgerichts Düsseldorf onder nummer HRB 76948, statutair gevestigd Düsseldorf, correspondentieadres: 7101 DK Winterswijk, Beukenhorstweg 18, vestigingsadres: DE-40468 Düsseldorf (Duitsland), Peter-Müller-Strasse 3;
22-08-201805.gel.18.326.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: