ALD Management B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4.275,66
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:48,90
Faillissementsschuld:€ 421.658,39
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 34328459
Vestigingsadres: Karspeldreef 14 1101CK Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WF Korthals Altes
Insolventienummer: F.13/18/279
Curator/bewindvoerder: de heer mr. D.J. van Dongen vordering?
Kantoor: Fort Advocaten N.V.
Adres: Postbus 70091 1007KB AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-02-2019Voortgangsverslag
07-02-2019Financieel verslag
15-10-2018Voortgangsverslag
15-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201813.ams.18.279.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: