ALD Management B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 275,66
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:21,50
Faillissementsschuld:€ 20.451,43
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 34328459
Vestigingsadres: Karspeldreef 14 1101CK Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WF Korthals Altes
Insolventienummer: F.13/18/279
Curator/bewindvoerder: de heer mr. D.J. van Dongen vordering?
Kantoor: Fort Advocaten N.V.
Adres: Postbus 70091 1007KB AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
15-10-2018Voortgangsverslag
15-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201813.ams.18.279.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: