ACCESSIO Detachering B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:8,90
Faillissementsschuld:€ 53.483,05
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61666882
Vestigingsadres: Lijndonk 4 4825BG Breda
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/240
Curator/bewindvoerder: de heer mr. F.F.A. Smetsers vordering?
Kantoor: Van Iersel Luchtman N.V.
Adres: Postbus 4810 4803EV BREDA
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
28-09-2018Voortgangsverslag
28-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201802.zwb.18.240.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: