A.T. Beukers B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:69,80
Faillissementsschuld:€ 169.335,90
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 37067965
Vestigingsadres: Dulleweg 20 1721CT Broek op Langedijk
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.M. Kruithof
Insolventienummer: F.15/18/217
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.A. le Belle vordering?
Kantoor: Rensen advocaten
Adres: Postbus 409 1800AK Alkmaar
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-08-2018Voortgangsverslag
20-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201815.nho.18.217.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: