3iSim B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.901,60
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:37,00
Faillissementsschuld:€ 4,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 58931112
Vestigingsadres: Stavangerweg 23 9723JC Groningen
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. H.J. Idzenga
Insolventienummer: F.18/18/153
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R. Klarus vordering?
Kantoor: yspeert advocaten
Adres: Postbus 2224 7801CE Emmen
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-12-2018Voortgangsverslag
13-12-2018Financieel verslag
31-08-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
07-11-201818.nne.18.153.F.1328.1.18vervanging rechter-commissaris mr. H.H.Kielman door mr. H.J. Idzenga
08-08-201818.nne.18.153.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 7 augustus 2018

Zoek een insolventie: