1234HVP B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 5.400,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:39,00
Faillissementsschuld:€ 14.978,85
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 59476648
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/280
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.H.J.A. Wesselink vordering?
Kantoor: Dunsbergen Noteboom Advocaten
Adres: Grote Markt 20 4201EB GORINCHEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
01-03-2019Voortgangsverslag
01-03-2019Financieel verslag
04-12-2018Voortgangsverslag
04-12-2018Financieel verslag
04-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201810.rot.18.280.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: