'Treba' Installatie- en Servicebedrijf B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 9.276,51
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:93,60
Faillissementsschuld:€ 83.375,76
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 31023433
Vestigingsadres: Laanstraat 23 3762KA Soest
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/370
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.W.H. Rouers vordering?
Kantoor: De Advocaten van Van Riet B.V.
Adres: Postbus 85207 3508AE UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
12-04-2019Voortgangsverslag
12-04-2019Financieel verslag
10-01-2019Voortgangsverslag
10-01-2019Financieel verslag
02-10-2018Voortgangsverslag
02-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
30-08-201816.mne.18.370.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: