'Treba' Installatie- en Servicebedrijf B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 3.560,59
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:18,00
Faillissementsschuld:€ 75.546,47
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 31023433
Vestigingsadres: Laanstraat 23 3762KA Soest
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/370
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.W.H. Rouers vordering?
Kantoor: De Advocaten van Van Riet B.V.
Adres: Postbus 85207 3508AE UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
02-10-2018Voortgangsverslag
02-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
30-08-201816.mne.18.370.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: